Công Ty Cổ Phần Doca

  • Cơ Sở 1: Số 58 Giải Phóng - Đống Đa - Hà Nội
  • Cơ Sở 2: Lữ Gia Phường 15 - Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh
  • 0485.876.876 - 0943.979.989 - 0936.387.398
  • Số Giấy Phép: 0105898969 - Cấp Ngày 23/05/2012
  • Ntdat29@yahoo.com